Con em hơn 6 tháng rồi, em mới đi làm nhưng đi làm xa cả ngày mới về.Hiện tại em đang bị mất dần sữa.Cả ngày còn chưa căng bầu sữa cơ.Em xì- tret quá vì không có sữa cho con , nghĩ thương con quá ag.Chị nào có cách giúp em thì chia sẻ cho em với, em cảm ơn nhiều ag.