Bé nhà mình hiện 11 tháng. Từ sơ sinh đến h mình dùng bỉm Huggies và Bobby, tv bé k bị hăm gì cả. Mùa hè nóng quá, mình thấy Yubest mỏng và có vẻ thoáng hơn. Mình thấy bỉm TQ lại hơi rẻ nên cũng boăn khoăn, có mẹ nào đã dùng cho mình xin ít review. Mình cảm ơn nhiều