Có nhà dành cho mẹ mang thai nhưng chưa thấy có nhà dành cho các bé nên em mạo muội lập topic này để các mẹ sau khi sinh gặp nhau ở đây cùng chia sẻ như hồi ở mấy nhà 3 tháng đầu - giữa - cuối mang thai nhé. Gặp lại các mẹ cũ đã biết nhau nên dễ chia sẻ kinh nghiệm và dễ dàng đc giải đáp thắc mắc hơn để cùng theo dõi sự phát triển của bé :LoveStruc:


Chúc các mẹ vừa sinh xong tụ lại đây sum họp rôm rả nha:LoveStruc::Rose::Rose::Rose:


Hẹn các mẹ 2 tháng nữa em sẽ ôm con xin hộ khẩu ở nhà này :Laughing: