Hôm qua mình có ghé nhà con bạn thăm sau sinh tại bữa giờ em bận việc quá chưa qua thăm được. Bạn mình sinh đến nay cũng được gần 5 tháng rồi, hôm qua qua thăm thì thấy bé hơi sốt hẩm hẩm và quấy khóc nhiều. Mỗi lần ti đều nghiến ti bạn em đau điếng. Không biết có phải là bé ngứa lợi nên mới vậy không nhỉ, với khoảng 5 tháng thì đã bước vào thời kỳ mọc răng của bé chưa chị em, Mình mang thai cũng lâu rồi nên không nhớ lắm.