Các mẹ ơi cho mình hỏi với. Bé nhà mình mấy hôm nay thường xuyên ngãi đầu và dứt tóc ác lắm, bé có vẻ rất ngứa thì phải, mình có kiểm tra da đầu của bé xem co gì khác thường ko thì ko thấy gì lạ cả, ko có ngầu mà