Trẻ nhỏ bị tai nạn thương tích có thể do nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn là do sự bất cẩn của người lớn. #quaycuigo #cui3d #cuachan #chancauthang