Vợ Sếp em mới sanh ở BV QT, chị ấy sanh mổ, nhà thì giàu lắm, tụi em đi phong bì nhưng đưa trơ trơ thì k tiện nên tính mua yến để tẩm bổ cho c ấy! có người nói Yến mát quá k nên, còn có ng nói yến bổ lắm nên mua để chị ấy dùng? Bi h chả biết nên nghe ai..vào bác gô thấy cũng 2 chiều...k biết BS nhà Dumex và các mẹ thông thái như thế nào? ( Chị ấy sanh 4 ngày mà vẫn k có sữa nên bé đã dùng Dumex luôn rồi, trộm vía mỗi lần ti gần 80ml..choáng!