Bé nhà em đến nay là được 9 tháng rồi tự nhiên hôm nay người bé nổi rất nhiều rôm sảy em lo quá


em mua thuôc về bôi với cả bà nôi cũng tắm lá cho bé mà vẫn không khỏi đi khám bs bảo bị viêm da giờ em hoang mang quá không biết làm sao cho con khỏi nữa