Không biết mọi người có cách nào để giải quyết vận đen, không hiểu nổi làm gì cũng thất bại.