Sinh ra, đi học...,

Đi làm, kiếm nhà, tậu xe, cưới vợ,...nhưng rồi rốt cuộc ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào?