Khi mới quen nhau, hoặc khi đã yêu nhau có thể với bạn mọi thứ điều là màu hồng, và có thể dễ dàng chấp nhận mọi điều của nhau, nhưng đó là khi ta chưa thuộc về nhau trọn vẹn, nghĩa là họ chưa chiếm hữu được bạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính vì thế, nếu muốn biết người  bạn đang chọn có thật sự yêu bạn như những gì họ nói thì hãy nhìn  vào thái độ, biểu hiện của  họ sau khi đã có ít nhất một đêm ân ái cùng nhau. Dĩ nhiên tôi không khuyết khích bạn phải làm hay đừng làm, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, Điều cần quan tâm sau đó là: "thấy được điều gì trong mối quan hệ này". Vì phụ nữ chúng  ta rất dễ tổn thương, thế nên hãy thông minh và mạnh  mẽ nhìn nhận mọi việc. Bạn nghĩ sau về điều tôi nói?