Đã ai chữa khỏi sủi mào gà chưa ạ...mn những ai bị vào bàn luận cách chữa đi mn