Các mẹ WTT yêu quý ơi. Mình đang tính cho con gái ( Lớp 2) học Tiếng Anh ở TT ngoại ngữ Thần Đồng - Super Youth mà chưa biết cái trung tâm này dạy, học như thế nào. Nó cũng ko có website để nghiên cứu. Các mẹ có ai cho con học trường này chưa vậy? Chất lượng dạy, học thế nào? học phí cũng là thông tin đáng quan tâm. Mẹ nào biết thì cho mình thông tin với nhé. Cũng định có kế hoạch chiều nay đến đó tham khảo nhưng các mẹ đã qua kinh nghiệm rồi cho ý kiến thì vẫn hay hơn. cảm ơn các mẹ trước !