Vì sao có mây đen, mây trắng? Các cơn mưa từ đâu đến? Cùng khám phá qua câu chuyện nhỏ sau đây. Bên cạnh đó, các con sẽ cùng nghe những bài thơ về những cơn mưa nhỏ.

https://www.youtube.com/watch?v=_NmX_eQ6h_I