Có chị nào đang cho bé nhà theo học nhạc cụ gì không ? Chỉ em nhạc cụ nào hay ho cho mấy bé với nhé . Con em 2 đứa , đứa 6 tuổi , đứa mới 3 tuổi . Tính cho đứa 6 tuổi đi học rồi về 2 chị em chơi chung cho vui .