Nhân sự kiện động đất tại Nhật Bản vừa qua, có quá nhiều người bị chết và bị thương, thiệt hại quá lớn. tuy nhiên, người Nhật, và đặc biệt là trẻ em Nhật đều khá bình tĩnh trước thảm họa thiên tai - chúng được dạy dỗ cách đối phó với thiên tai và thảm họa ngay từ nhỏ.


Gần đây, Hà Nội cũng chịu dư chấn của động đất tại Thái Lan và Myanma, tuy nhiên, cách mà người Hà Nội đối phó là với thảm họa thật chẳng giống ai. Nguyên nhân là vì chúng ta không được học cách đối phó, sống sót trong thảm họa, trong khi nước ngoài những bài học này được giáo dục ngay từ nhỏ.


Em tìm mỏi mắt trên mạng mà không thấy ở Hà Nội mình có trường học nào dạy trẻ em đối phó và sống sót trong thảm họa, thiên tai. Có mẹ nào biết chỉ em với ạ.