Tháng 10 có ngày tôn vinh phụ nữ, và chúng con càng tự hào hơn khi vẫn còn mẹ sát cánh cùng chúng con trong cuộc sống hằng ngày.

hình ảnh