Bố luôn là người mạnh mẽ và vô tư, nên mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại chia sẻ với bố để bố cùng hỗ trợ để đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho bản thân,