Cô của mình nói rằng,bố mẹ mình đã "cày ruộng phước" sâu quá nên các con đều thành đạt, hiếu thảo. Quả đúng như vậy, bô mình luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh để tích đức cho chúng mình.