Nhớ mãi ngày mình chuẩn bị thi đại học, bố đã bảo mình"Con hãy học những gì mà xã hội cần".Và chính là nghe bố, nên mình đã chọn học ngoại ngữ để có thể tìm được một việc làm nhanh và phù hợp.