Có lúc, chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi sớm, còn bố trầm ngâm và có hôm còn dọn đồ hộ mẹ nữa. Bố không muốn các con bận rộn lại còn phải chăm sóc bố nên bố tự túc trong mọi chuyện.