Mình đọc 1 bài viết về
Thời gian đặc biệt cần tránh chọn
sinh Bé trong năm Ất Mùi 2015
ở Fengshuiexpress.net, không biết có nên tin không các Mẹ? Mình sinh Bé trai vào tháng 8 này, làm sao canh được giờ sinh đây???:-S