Em sắp làm mẹ trẻ con ạ! E mới tham gia diễn đàn! Mong các mẹ chỉ giáo cho e kinh nghiệm làm mẹ ạ! :x:x:x