Mod mở topic mới cho các bạn vì bên kia đã lên 100 trang rồi, phần nội qui hội tử vi như thế nào và cách thức xem ra sao cần thông tin gì thành viên gửi bài lên chứ Mod không làm nhé (vì có biết gì đâu mà làm :Laughing: :Laughing: )


Phần 2 các bạn xem tại link này


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=61984