Mừng hội dancing lên tầng 5 nhé.


Nhà cũ ở đây:


http://www.webtretho.com/forum/f140/dancing-club-clb-khieu-vu-sg-tang-5-a-463571/


:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:


:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: