Các mẹ ơi, mình là dân 75, sống từ nhỏ ở Hà Nội, vào đây học Đại học và ở đây luôn, tuy xa Thủ Đô nhiều năm nhưng sao mà mình vẫn nhớ quá, không có điều kiện ra nhiều, mình muốn lập đề tài này để những người xa HN có thể ngồi với nhau, Các mẹ dân HN ở SG có nhiều không? Hãy hưởng ứng 888 nhé.... :1: