Mjnh 35 tuổi ở lâm đồng , mình đang cần sự giúp đỡ , vi sai lam cua mjnh gay ra canh no nan ,mong ai do doc dc hao tam cho minh muon 500tr tra no , cho mjnh tra tu tu hoac lai suat theo ngan hang ạ, can lam ạ