Tìm hoa mắt chả thấy hội Tí Sửu đâu cả, có nhà nào như nhà mình thì vào đây hội họp cái nhé. Xêm tuổi nên 2 vc nhà này cứ là chí chóe nhau suốt thôi í. ^^