Này đồng bào ơi, thấy thầy bói bảo Kỷ Mùi lấy Canh Thân là tốt nhất đấy. Không biết có phải thế không nhỉ. Các bác vào đây phổ biến kinh nghiệm để giúp em trắc nghiệm ông thầy bói nhé. Nếu đáng tin thì lần sau lại đến. :21: