Em hôm qua đồ xôi mà bị sống, hình như ít hơi quá nên không chín được. Nhà cũng không có chõ nấu với xửng hấp nữa thì không biết có nấu được k. Cả nhà có cách nấu hay cho em xin với. Em cám ơn ạ.