Mình xin mạn phép mở topic này, để các tác giả trong tập 1 HĐK và các tác giả tương lai trong các tập kế tiếp chia sẻ cảm xúc của mình cũng như các bạn thành viên có thể chia sẻ, góp ý, xây dựng ... đủ thứ luôn.


Cám ơn.


Mẹ Pooh