Mình có thể hỏi các bạn một chút được không?Mình muốn mua bộ sách đó thì trực tiếp mua ở đâu?


Các bạn có thể chia sẻ giúp mình vơiq nhé!