Thưa TS. Nếu như ápp dụng biện pháp không ép trẻ ăn những thứ bé không thích thì chẳng bao giờ tôi có thể thấy con nói : Mẹ ơi, con thích ăn cá, ăn thịt.... Tôi đã làm thử như thế 2 tuần nay, và kết quả là con chỉ thích ăn cơm dưới nước mắm chinsu với trứng luộc thôi thưa TS? Tôi phải làm gì đây?