Vì tôi nghĩ như vậy sẽ khuyến khích trẻ, giúp trẻ muốn ăn hơn. Nhưng điều này chỉ phản tác dụng phải không thưa TS. Vì tôi thấy có nhiều người nói hãy để cho con hiểu, ăn uống không phải là điều đáng khen mà đó là đặc quyền, ăn nhiều để có sức khoẻ, để cao lớn thông minh hơn chứ không phải để làm vui lòng cha mẹ? Vậy tôi đã làm sai sao? Vì với bé nhà tôi 3t. cứ hay phải khen thì bé mới chịu ăn ạ?