Con đã 3t, lười ăn. Theo TS tôi đã chia nhỏ bữa ăn của cháu ra để cháu có thể ăn tốt hơn. Nhưng tôi không nghĩ vậy thưa TS, bởi vì cháu vẫn chỉ chịu ăn theo những bữa chính ( giờ bữa chính đã được chia ra nên xuất ăn còn lại rất ít). Cháu ăn bữa chính đã hết, nhưng 2h sau khi ăn tôi lại cho cháu ăn tiếp thì cháu nhất định không ăn, và còn khóc lóc nhiều vì nói còn mới ăn rồi. Theo TS với trường hợp của cháu tôi phải làm gì?