Mình gửi bạn link bộ tài liệu ạ.Bạn đăng kí vào form mình sẽ gửi tìa liệu qua mail bạn để ý check mail.  Nhận được tài liệu nhớ like và share bài viết để nhiều người nhận được bạn nhé :  https://docs.google.com/document/d/1eD9Re6BUB6hP_S0jPUKaNDtD6_i0ftcF4IkjanjJEmg/edit?usp=sharing