Ngày càng nhiều người dùng ưu chuộng việc sử dụng Reels trên Instagram. Nhận ra được nhu cầu đó, Instagram đã mở rộng thử nghiệm Reels 90 giây cho nhiều người dùng hơn. Tham khảo: Instagram thử nghiệm tính năng Reels 90 giây

hình ảnh


Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, được đăng bởi Jonah Manzano (và được chia sẻ bởi Matt Navarra). Một số người dùng Instagram hiện đang thấy tùy chọn tạo Reels dài tối đa 90 giây. Tính năng này giúp bạn có thêm 30 giây trên đầu trang giới hạn 60 giây hiện tại.

hình ảnh

Instagram lần đầu tiên bắt đầu thử nghiệm Reels dài hơn vào tháng 2/2022

Tuy nhiên, chỉ một số người dùng khác nhau thấy tùy chọn này xuất hiện trong ứng dụng kể từ đó. Chúng tôi đã hỏi Instagram liệu bản cập nhật này có đang được triển khai cho tất cả người dùng hay không. Nền tảng nói rằng, hiện tại, bản cập nhật này chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Và hiện tại vẫn chưa có kế hoạch chính thức cho việc mở rộng rộng hơn.


Instagram hiện đang trong quá trình sắp xếp lại các dịch vụ video của mình theo định dạng Reels. Giám đốc Instagram Adam Mosseri đã lưu ý vào tháng 12 rằng:


“Chúng tôi sẽ tập trung vào video và hợp nhất tất cả các định dạng video của chúng tôi xung quanh Reels”

Instagram đã ngừng hoạt động thương hiệu IGTV vào tháng 10/2021

Thời điểm đó, nền tảng cũng công bố việc hợp nhất rộng rãi hơn các dịch vụ video của mình. Điều này còn có ý nghĩa khi nền tảng này cũng tạo ra các Reels dài hơn. Để từ đây có thể tích hợp tốt hơn các dịch vụ video khác nhau của mình vào một luồng nội dung đơn lẻ.


….

Instagram đã loại bỏ tùy chọn vị trí đặt quảng cáo video trong luồng của mình vào đầu tháng 6

Điều này cũng phù hợp với sự thúc đẩy rộng rãi hơn này hướng tới việc làm cho nội dung video trở nên nhỏ gọn hơn. Đồng thời hướng đến việc thể hiện tất cả nội dung thành toàn màn hình.


Instagram chưa chia sẻ bất kỳ thông tin nào về giai đoạn tiếp theo này. Tuy nhiên, đây có vẻ như là một kết luận hợp lý. Nếu thành sự thật đây sẽ là một thay đổi lớn đối với ứng dụng trong tương lai.


….