Ban đầu da mặt em rất bình thường nhưng không hiểu vì sao lại nổi quá trời...không ăn nóng cũng không xài mỹ phẩm gì nhiều.


Khổ lắm các mẹ ơi!!!


Đã từng đi nhiều nơi để điều trị như: Da liễu,Y học dân tộc mà cũng không khỏi...


Nhưng may mắn được sự chỉ dẫn qua 1 chị làm chung công ty, mình đã điều trị và hiện giờ đã dứt hẵn...ở đó an toàn mà hiệu quả lắm.