Sau một thời gian cắm mặt làm việc thì đi du lịch xả stress thật là cần thiết phải không? Chả là sang năm mình có dự định sẽ đi du lịch Châu Âu tự túc. Nghĩ đã thấy phê rồi. Mà ngoại ngữ với mình không thành vấn đề. Chỉ không biết 500 ace bạn dì đã từng đi Âu Châu rồi, cho mình xin một ít kinh nghiệm với ạ!

hình ảnh

Mình xin được cảm ơn