Camera có khung lưới là có lý do của nó nhen :))

Chị em save về lúc nào đi chơi thì bỏ ra thực hành nhoé !!

#hanquoc #tourhanquoc #landtourhanquoc #dulich #dulichhanquoc #visahanquoc #aritour Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Người ở trong 4 khung lưới dưới góc trái Nếu đế người đứng giữa luôn thì trông sẽ rất khô khan~ INOR 小红书 小红书号: 9633618395'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Để trống phía trên tầm 1/6 cả khung lưới Chủ yếu chụp người là chính Phần đầu đừng quá cứng nhắc Tạo dáng thoải mái cho ảnh tự nhiên 小红书 小红书号:9633618395'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Người phần lớn sẽ nằm ở dưới 2 khung lưới bên dưới 小红书 小红书号: 9633618395'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Người nằm dưới đường chéo Cảm giác không gian rộng hơn~ 小红书 小红书号: 9633618395'Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và văn bản cho biết 'Người nằm trong hai khung bên phải Cảnh khung phía trái sẽ làm hình ảnh chụp lên phong phú hơn 小红书 小红书号 9633618395'Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa baby và văn bản cho biết 'Người nằm trong 2 khung lưới ở giữa 1 Như vậy chụp lên trông sẽ gầy hơn~ 小红书 小红书号 9633618395'