Có mẹ nào đã từng cho con cùng đi du lịch nước ngoài không cho mẹ BOb một chút kinh nghiệm với. Công ty của mẹ Bob chuẩn bị cho đi du lịch Thailan, Ba mẹ Bob định cho Bob đi cùng nhưng không biết có nhỏ quá không. Bob nhà em hiện được 13 tháng, có mẹ nào có kinh nghiệm gì chỉ giúp mẹ Bob với, thật tình cũng muốn cho con đi, để ở nhà thì tội nghiệp quá.