Du lịch Sapa phần 6 hết dung lượng - Xin phép chuyển sáng ngôi nhà mới


Hy vong ngôi nhà mới này sẽ được các bạn đống góp thật nhiều thông tin hưu ích cho việc đi du lịch sapa


- Để tiện cho các bạn tham khảo du lịch Sapa phần 6 :http://www.webtretho.com/forum/f110/du-lich-sa-pa-phan-6-a-1681366/index80.html#post32406123