Các mẹ ơi tình hình là sang tháng 7 tới nhà e đi ĐN du lịch, nhưng không tiện xe khách :( muốn đi xe nhà nhưng chỗ gửi xe làm e lăn tăn quá. Có mẹ nào biết bãi gửi uy tín, có mái che quanh kv sân bay thì giúp e với ạ :(