Dự là gia đình em đang chuẩn bị đi du lịch Tuần Châu - Hạ Long 2 ngày 1 đêm.


em muốn hỏi những ai đã đi Tuần Châu rùi xem có những địa điểm nào nên đến ở đây không để chuyến đi chọn vẹn ah.


th!