các mẹ ơi đi du lịch cuối tuần ở hà nội chô nào hay hay một tý các mẹ mách cho mình vói nhé chỗ đấy yên tĩnh và có không gian một chut các mẹ nhé vì nội thành mình ở ngột ngạt quá ?????