các bạn oi, cho minh hỏi với. Con gái minh 3 tuổi, 1 tuần nay cháu đi tiêu chảy, hiện cũng đã đỡ nhiều rôi. tuy nhiên từ hôm bắt đầu ốm đến nay, khi ngủ đêm cháu hay hốt hoảng, khóc toáng lên, kêu sợ hoặc nói các câu rất vô thức. Trước kia cũng có lúc cháu ngủ mơ, nhưng chi gọi là cháu tỉnh và thôi khóc ngay, còn bây giờ thì khóc và lo lắng rất lâu. Ban ngày cháu vẫn ăn chơi bình thương. Mình lo quá, không biết cháu làm sao và đi khám ở đâu bây giờ (mình hiện ở Hà nội).