Con mình bị trât khớp háng bẩm sinh, mà bây giờ phát hiện thi bé đã 4.5 tháng rồi, không cònn nẹp được nữa.


Bệnh viện nhi đồng 2 chỉ định phải gây mê nắn, nếu không được thì mổ, mà sau đó phải bó bột 3 tháng.


Mình lo lắm, không biết gây mê sau này ảnh hưởng đến bé nhiều không, và chủ yếu là sau điều trị bé có thể đi lại bình thường như các bé khác không, và chăm sóc bé trong khi bó bột thế nào ?. Mẹ nào có kinh nghiệm gì cho mình biết với !!!:mad: