Mình có nhu cầu lưu TBG dây rốn cho con. Qua tìm hiểu thì thấy có rất nhiều ngân hàng không có khả năng phân lập, chiết tách tế bào gốc ngay sau khi nhận mẫu dây rốn mà lưu cả một đoạn rồi khi nào khách cần điều trị bằng TBG mới rã đông rồi chiết tách. Công đoạn đó mất nhiều thời gian chứ đâu ít đâu, lỡ mình cần gấp thì làm sao bây giờ. Mình cần tìm nơi lưu trữ mô dây rốn hợp pháp có dịch vụ lưu trữ tế bào tốt? AI biết chỉ mình nha.