Bé nhà mình 27 tháng rồi mà chỉ có 14 răng (4 răng hàm).


6 tháng nay chẳng thấy mọc thêm cái răng nào


Mình đọc sách thấy số răng=số tháng -4, như vậy lẽ ra bé phải có 22 rặng


Không biết bé thiếu chất gì nhi?


Các bạn mách tôi với