Bạn nào bị bệnh này, dùng thuốc gì hết. Chỉ mình với. Thanks cả nhà